Kamu İhale Kararları Gıda üretim ve gıda sicil sertifikası / Toplam: 20 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, , işletme adresi ve faaliyet konusugibi herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder mi.
2 işletme onay belgesi yerine çalışma izin belgesi ve gıda sicil belgesi sunulmaması elenme sebebimidir.
3 5179 sayılı Kanun’a dayanılarak düzenlenen Gıda Üretim İzin Belgeleri nin iptal edilmesi
4 istekli tarafından işin yapılacağı il sınırları içerisinde geçerli bir gıda üretim izin belgesi sunulmamış olması
5 afyonda ihaleye katılan Siirt ili firmasının İşletme Kayıt Belgesi’nde firma adresi olarak İzmir ilinin yer alması
6 gıda üretim izin belgesi ile işletme kayıt belgelerinin bir arada kullanılmaya devam edileceği.
7 İşletme kayıt belgesi gıda üretim izni belgesi” yerine kabul edilebilir mi?
8 Gıda üretim izin belgesinin, yemek pişirme hizmeti ihalelrtinde isteklilerce sunulmasına ilişkin ihale ilanı ve İdari Şartname’de yer verilmesi gerekir mi?
9 Gıda üretim izin belgesi ile işletme kayıt belgelerinin bir arada kullanılabilir mi?
10 Gıda Üretim izni Belgesi" yerine İşletme Kayıt Belgesi sundukları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmak mevzuata uygun mudur?
11 Gıda Üretim İzni Belgesinin işletme kayıt belgesi yerine kullanılması mevzuata uygun mudur?
12 GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ İSTENMESİ
13 TAVUK ŞNİTZEL VE KADINBUDU KÖFTE İÇİN ÜRÜN BAZINDA GIDA ÜRETİM SERTİFİKASI/GIDA ÜRETİM İZİN SERTİFİKASI SUNULMAMASI
14 GIDA SİCİL SERTİFİKASI İLE GIDA ÜRETİM SERTİFİKASI SUNULMADIĞI
15 GIDA ÜRETİM İZNİ BELGESİNDE YER ALAN İŞYERİ ADRESİNİN TİCARET SİCİL GAZETESİ VE ODA SİCİL KAYIT SURETİNDE YER ALAN ADRES İLE UYUŞMAMASI
16 PERSONELE VERİLECEK GIDA KOLİSİNE İLİŞKİN MALİYETİN YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAĞI
17 GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİNİN FASON ÜRETİM YAPTIRDIĞI FİRMA ADINA DÜZENLENMİŞ OLDUĞU VE KENDİ ADINA DÜZENLENMİŞ YEMEK ÜRETİM İZNİ OLMADIĞ
18 GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİNİN BİR YETERLİK KURALI OLARAK DÜZENLENMESİNDEKİ AMAÇ,
19 GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ”NİN İHALE TARİHİ İTİBARI İLE GEÇERLİ BİR BELGE OLDUĞU
20 GIDA SİCİL BELGESİ” İSTENMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMENİN MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİ