Kamu İhale Kararları Fotokopi / Toplam: 19 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 idare tarafından anılan renkli fotokopi belgeninin aslı idaremizce görülmüştür şerhi ile onaylanmayarak istekliye iade edilmesi mevzuata uygunmudur?
2 , idare tarafından renkli fotokopi belgenin aslı idaremizce görülmüştür şerhi ile onaylanmaması hakkında
3 banka referans mektubunun ve mektup teyidinin fotokopi olduğu gerekçesiyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılırmı?
4 renkli fotokopi vekaletname üzerinde ‘aslı gibidir’ şerhinin olmadığı
5 klimaya ve kesintisiz güç kaynaklarına ait CE belgelerinin fotokopi olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygunmudur.
6 başvuru dilekçesinde sunulan temsil belgelerinin fotokopi olması.
7 araç ruhsat ve sigortalarının ve D belgelerinin fotokopi sunulması
8 iş deneyimi belgelerinin renkli fotokopi olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
9 Asıl olarak sunulması gereken belgenin fotokopi olarak sunulması
10 TSE belgelerinin fotokopi olduğu
11 TS EN 12520 standardına ilişkin belgelerin ise renkli fotokopi olarak sunulması .
12 Teklif zarfında oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve iş deneyim belgelerinin fotokopi suretlerinin olması.
13 Ticaret odası kayıt belgesi, yetkili satıcı belgesi ve yetkili temsilci belgelerinin konsolosluk tasdik şerhinin renkli fotokopi olarak sunulması
14 ASLI GİBİDİR” şeklinde bir şerhle onaylan an belgeleri , ihale komisyonunca belgelerin fotokopi olduğu gerekçesiyle teklifinin ihale dışı bırakılmas ımevzuata uygun mudur?
15 BİR BELGENİN FOTOKOPİ OLARAK SUNULMASI
16 İMZA SİRKÜLERİNİN FOTOKOPİ OLARAK SUNULDUĞU
17 FATURALARA AİT FOTOKOPİ HALİNDE VE HERHANGİ BİR ONAY ŞERHİ İÇERMEYEN FATURA ÖRNEKLERİNİN SUNULDUĞU
18 TİCARET SİCİL GAZETESİ, BİLANÇO İLE İŞ HACMİNE VE İŞ DENEYİMİNE İLİŞKİN BELGELERİN FOTOKOPİLERİNİN SUNULDUĞU, ANILAN BELGELERİN YEMİNLİ TERCÜMAN TARAFINDAN ONAYLANMIŞ TERCÜMELERİNİN EKLENDİĞİ,
19 TERCÜME EDİLEN BELGELERİN FOTOKOPİLERİNE YER VERİLDİĞİ