Kamu İhale Kararları Fazla Çalışma / Toplam: 31 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 birim fiyat teklif cetvelinde iş gruplarındaki her bir personel için bir yıl içinde öngörülen fazla çalışma miktarının 480 saat olarak belirlenmesi mevzuata uygunmudur?
2 Fazla çalışmanın hesabı hakkında
3 Yüklenici personeli hafta içi, hafta sonu, mesai saati, mesai saati dışı ayrımı olmaksızın idarenin istediği zamanlarda, 4857 sayılı İş Kanunu'nun öngördüğü esnek çalışma sistemine göre çalışmayı kabul eder" düzenlemesi hakkında.
4 fazla mesainin saat birimi yerine gün birimi üzerinden belirlenmesi mevzuata uygunmudur
5 270 saatlik fazla çalışma üst limitinin üzerinde fazla çalışma öngörülmesi mevzuata uygunmudur
6 haftalık 45 saati aşan çalışmaların fazla çalışmalarda işçiye her bir saat fazla çalışma için normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 oranında artırılarak ödenmesi mevzuata uygunmudur.
7 engelli personele işlerine ve sağlıklarına uygun işlerde fazla çalışma yaptırılması mevzuata uygunmudur.
8 personelin cumartesi – pazar ve resmi tatil günlerinde de çalıştırılabileceğine yönelik düzenlemelerde uygulama.
9 tüm personelin resmi ve dini bayram tatil günlerinde çalıştırılması haftanın 7 günüde çalışılacağı anlamına gelirmi.?
10 Hafta Tatili Çalışması nın, biriminin saat olarak değil, gün olarak belirlenmesi iptal sebebimidir?
11 Pazar günlerinde saat yerine , gün üzerinden teklif alınması.
12 çalışılmayan hafta tatili günü için ödeme yapılması
13 haftalık 45 saati aşan fazla çalışmalarda işçi ücreti her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde %50 yükseltilmesi suretiyle ödenmesi
14 fazla mesailer için uygulanan yasal oran (%50 fazlası) uygulanacaktır.”düzenlemesi hakkında.
15 fazla çalışma ve ulusal bayram, genel tatil günleri çalışması nın farklı kavramlar olduğu,
16 İdari Şartname'de yılda 384 saat fazla çalışma yapılacağına yönelik düzenlemenin İş Kanunu'na ve teklif vermeye aykırımıdır.
17 yaklaşık maliyetin fazla çalışma ücretinin birim fiyatının 12,47 TL olarak belirlendiği, isteklice 12,46 TL birim fiyat teklif edilmesi.
18 bir saatlik fazla çalışma ücreti birim tutarının hesabı
19 Fazla çalışma saati ücretinin 8,57 TL olarak hesaplanması gerekirken 0,01 kuruş eksik olarak 8,56 TL hesaplanması elenme sebebi midir?
20 Pazar günü çalışması için teklif edilen tutarın 1 günlük fazla mesai ücretinin altında olması