Kamu İhale Kararları Ekonomik açıdan en avantajlı  teklif / Toplam: 55 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 ihale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı
2 idarenin gerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmesinde gerekse yaklaşık maliyetin üzerinde teklif bedeli sunmuş olan teklifi uygun görme mesi
3 ekonomik açıdan en avantajlı 3’üncü sırada yer alan istekliye teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin idare tarafından yazı gönderilmemesi
4 ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmemesi mevzuata aykırımıdır*?
5 idarelerin yaptıkları ihalelerde dokümanda belirtilen tüm yeterlik şartlarını karşılayan ve varsa aşırı düşük teklif değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunan tekliflerin en avantajlı olanı üzerinde ihaleyi bırakmaları gerekmektedir
6 ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemiş olmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı
7 Kamu ihale mevzuatında ihale komisyonunun ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmadığı,
8 geçerli teklifler arasında en düşük teklif fiyatını veren istekliden başlanarak ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki teklif belirleninceye kadar demonstrasyon yapılacağının öngörüldüğü ihalede , ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin demonstrasyon yapılmadan belirlenmesinin esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı.
9 ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi belirlenmesi aşamasında takdir yetkisinin ihale komisyonunda olduğu.
10 ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin şikâyet başvurusu üzerine düzeltici işlem kararı alınması mevzuata
11 Teklifi eşit çıkan firmalar arasında ,ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemesi mevzuata aykırımıdır?
12 ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle idarenin sözleşme imzalamamasından dolayı ihalenin iptal edilmesi
13 sözleşme imzalanmasına dair ön görülen süreler beklenilmeden ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanması mevzuzata aykırımıdır.
14 ihaleye en düşük teklif veren isteklinin teklif bedeli ile arasında 279.640,25 TL fark olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmemesi
15 ihalenin açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakılacağının yaklaşık maliyetine ve eşik değere bakılmaksızın yapılabileceği
16 vergi matrahı/mali zararın net satışlara oranına büyüklüğü kriterine göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi.
17 yaklaşık maliyetin altında teklif sunan geçerli teklif sahibi bulunmadığından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemesi
18 İsteklinin teklifinin reddedilmesi gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi.
19 yaklaşık maliyetin altında yeterli sayıda geçerli teklif olması halinde ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmesinin zorunlu olduğu
20 teklifin diğer teklife göre yüksek bir teklif olduğu bildirilerek ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemesi mevzuata uygunmudur.