EKAP’a kayıt aşamasında sunulan ve kişinin şirket adına imza atmaya yetkilendirildiğine ilişkin vekaletname ve imza sirkülerinin ihale aşamasında EKAP’tan sorgulanmak suretiyle kişinin şirketi temsile yetkili bir kişi olup olmadığının tespitinin mümkün olmadığı

...r ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.