Kamu İhale Kararları Düzeltici işlem / Toplam: 16 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 İdarenin ihale sürecinde hukuka aykırı bir işlemini herhangi bir şikâyet olmaksızın geri alması mümkün müdür?
2 Kurul kararı gereğince düzeltici işlem tesis edilmesi kararı verilen ihalenin ihalede tek geçerli teklif kaldığından dolayı gerekli rekabet ortamının oluşmadığı sebebiyle ihalenin iptal edilmesi.
3 Kiosk İhalesinde düzeltici işlem.
4 Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddi üzerine mahkemece düzeltici işlem kararına idarenin uymaması..
5 Mahkemece verilen düzeltici işlem kararına idarenin uymaması.
6 Kamu İhale Kurulunun mevzuatla ilgili aykırılıkları ilgili idaresine bildirilmesi şeklindeki kararlarına karşı idari dava açılabilir mi
7 isteklinin teklifini ön yeterlik aşamasında değerlendirme dışı bırakması gerekirken, yapılan hatanın fark edilerek isteklinin , değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu.
8 düzeltici işlem kararının iptal yönünde uygulaması.
9 idarelerin hukuka aykırı olduğu sonradan anlaşılan işlemlerini her zaman geri alması hakkında.
10 KURUL KARARININ, KARARDA BELİRTİLEN GEREKÇELER YÖNÜNDEN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ
11 İHALE SÜRECİ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MEVZUATA AYKIRI İŞLEMLERİN HER ZAMAN GERİ ALINARAK MEVZUATA UYGUN İŞLEM TESİS EDİLMESİ
12 KURUL KARARINDA YAPILAN VE DÜZELTİCİ İŞLEM TESPİTLERİN İHALE KOMİSYONUNCA DEĞİL, KURUM TARAFINDAN YAPILDIĞI
13 DÜZELTİCİ İŞLEM KARARI SONRASI İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARININ UYGUN OLMADIĞI İÇİN TEKLİFİN REDDİ GEREKİRKEN İDARENİN AKSİ YÖNDEKİ İŞLEMİ
14 KURUL KARARI SONRASINDA İDARE TARAFINDAN, KARARA UYGUN OLARAK DÜZELTİCİ İŞLEM TESİS EDİLMESİ
15 İDARECE TEKLİF ZARFI AÇILARAK TEKLİF DEĞERLENDİRİLMESİNE GEÇİLMİŞ OLSA DA İDARE HUKUKA AYKIRI İŞLEMİNİ HER ZAMAN GERİ ALABİLECEĞİNDEN, İHALE KOMİSYON KARARININ DÜZELTİLEREK BAŞVURU SAHİBİNİN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI
16 İDARENİN GEREK KANUNEN GEREKSE DE DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERLE KENDİSİNE TANINMAYAN BİR YETKİYİ KULLANARAK BAŞVURU SAHİBİNİN TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKMASININ İHALE MEVZUATINA AYKIRILIK TEŞKİL EDECEĞİ