Kamu İhale Kararları Düzeltici işlem / Toplam: 26 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 araç kiralamaihalesinde sefer sayısı üzerinden yapılan hesaplamalar ile açıklama yapılması mevzuata uygunmudur?
2 aşırı düşük açıklamada yoğurt ve Ayran girdisinin tam yağlı veya yağlı olması durumuna ilişkin bir ayrımının bulunmaması ....?
3 teminat mektubunda standart formda yer alan “4734 sayılı Kanun” ibareleri yerine “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği” ibarelerinin yer alması.
4 yemek ihalesinde aşırı düşük sorgulamanın mevzuata uygun olmaması.
5 isteklilerin kendi malı olan iş makinesinin satın alma bedeli üzerinden yapacağı açıklamalarda, bu hususları tevsik eden belgelerin açıklama kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu
6 sigorta giderlerinin tevsiki için sigorta acentelerinden fiyat teklifinde sigorta acentasının imzasının yer alması mevzuata uygunmudur?
7 motorin yoğunluk değerinin ölçü birimi dönüşümünde 0,850 kg/lt katsayısını kullanılması
8 istekliye ait yönetim kurulu karar defterinde ortaklara ve ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilginin yer almaması.
9 EKAP’ta yer alan yönetim kurulu karar defterinin ortaklık bilgilerini içermediği ve güncel olmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygunmudur?
10 Kamu İhale Kurulu'nun düzeltici işlem belirlenmesine" karar verilmiş olmasına rağmen idarece ihalenin iptal edilmesi
11 İdarenin ihale sürecinde hukuka aykırı bir işlemini herhangi bir şikâyet olmaksızın geri alması mümkün müdür?
12 Kurul kararı gereğince düzeltici işlem tesis edilmesi kararı verilen ihalenin ihalede tek geçerli teklif kaldığından dolayı gerekli rekabet ortamının oluşmadığı sebebiyle ihalenin iptal edilmesi.
13 Kiosk İhalesinde düzeltici işlem.
14 Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddi üzerine mahkemece düzeltici işlem kararına idarenin uymaması..
15 Mahkemece verilen düzeltici işlem kararına idarenin uymaması.
16 Kamu İhale Kurulunun mevzuatla ilgili aykırılıkları ilgili idaresine bildirilmesi şeklindeki kararlarına karşı idari dava açılabilir mi
17 isteklinin teklifini ön yeterlik aşamasında değerlendirme dışı bırakması gerekirken, yapılan hatanın fark edilerek isteklinin , değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu.
18 düzeltici işlem kararının iptal yönünde uygulaması.
19 idarelerin hukuka aykırı olduğu sonradan anlaşılan işlemlerini her zaman geri alması hakkında.
20 KURUL KARARININ, KARARDA BELİRTİLEN GEREKÇELER YÖNÜNDEN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ