Kamu İhale Kararları Doküman / Toplam: 106 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 ihale dokümanını satın almadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma
2 ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik sırası hangisindedir
3 İhale dokümanının hükümleri arasında çelişki olması halinde uyulması gerekli öncelik nelerdir.
4 EKAP üzerinden tebligatın kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin olarak dokümanı e-imza ile indirenlere herhangi bir seçenek tanınmadığı.
5 ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma
6 kimyasal madde için hangi izin ve ruhsatın istendiğinin açık bir şekilde ifade edilmemesi.
7 İdarede sözleşmesi devam eden firmanın , yeni açılan pazarlık usulü ihaleye davet edilmemesi.
8 başvurusu henüz sonuçlanmadan idarece pazarlık usulü (21/b) ile yeniden ihaleye çıkıldığı, kendilerine davetiye gönderilmediği, için sürecin durdurulmasının gerektiği iddiaları
9 pazarlık usulü ihaleye davet edilmeyenlerin doküman almayı talep etmesi..
10 ihale dokümanının EKAP üzerinden indirilmesinin engellendiği iddiası.
11 kesinleşen ihale dokümanında yer alan düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerektiği hakkında.
12 ihale doküman bedelinin sadece CD olarak algılanmaması gerektiği.
13 ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasında idari şartnamenin teknik şartnameye göre uygulama önceliği bulunduğu
14 ihale dokümanında ayrıca kurulacak alan ile kullanılacak malzemenin standardının açıkça belirtilmiş olmaması.
15 Dökümandaki düzenleme ile düşük teklif verilmesinin engellenmek istenmesi
16 ihale dokümanı kapsamında uygulama projesine proje ve pursantaj bulunmaması
17 EKAP üzerinde yer alan doküman ile idareden satın alanlara verilen doküman arasında bulunan farklılığın bulunması iptal sebebimidir.
18 ihale dokümanı kapsamında pursantaj listesinin isteklilere verilmesi
19 ihale dokümanı kapsamında proje, mahal listesi bulunmaması
20 ihale konusu işe ilişkin imalat miktarlarının öngörülmesini sağlayacak olan harita ve itinerer benzeri belgelerin verilmemesi