Kamu İhale Kararları Devlet memuru / Toplam: 15 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 ihaleye ortak girişim olarak katılan isteklinin iş denetleme/iş yönetme belge sahibi ortaklarının DSİ’den ayrıldıktan sonra 3 yıl dolmadan ihaleye katıldıklarının tespit edilmesi.
2 devlet memurlarının sermaye şirketlerine ortak olmaları hakkında.
3 son bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaya ilişkin sürenin hesabında kamuda geçen görev süresinin de dahil edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı
4 yönetim ve karar mekanizmasında yer almadıkları sürece devlet memurlarının sermaye şirketlerine ortak olmalarını kısıtlayan hukuki bir engelin bulunmadığı
5 kamu görevinden ayrılmasının üzerinden üç yıl geçmeden ayrıldığı kurumdaki görev ve faaliyet alanıyla ilgili ihaleye katılması
6 iş yönetme belgesi sunan kişinin DSİ DEmemuriyeti değerlendirilmesinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ile ihaleyi yapan 4. Bölge Müdürlüğü’nün birbirinden farklı birimler olduğu,
7 yönetim kurulu üyesi ve %52 hissesine sahip ortağı şirketin kamu görevinden ayrılmasının üzerinden üç yıl geçmeden ayrıldığı kurumdaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili ihaleye katılması.
8 DSİ Genel Müdürlüğü’nde başmüfettiş ünvanıyla emekli olan kişinin %51 hisseli ortağı olduğu şirket adına iş yönetme belgesi ile DSİ nin ihalesine katılması elenme sebebimidir.
9 kamu görevinden ayrılmasının üzerinden üç yıl geçmeden ayrıldığı kurumdaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ihaleye katılmak.
10 Kamu görevinden ayrılanların hangi idarelere karşı iş yapamayacakları
11 İş denetleme belgesine sahip olan anılan şahsın, kamu görevinden ayrılmasının üzerinden üç yıl geçmeden ayrıldığı kurumdaki ihaleye katılması elenme sebebimidir?
12 İhaleyi kazanan isteklinin ortaklarının devlet memuru olması uygunmudur?
13 VEKÂLETEN TEMSİLDE BULUNAN Ş KİŞİNİN ERZİNCAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 657 SAYILI KANUNA TABİ DEVLET MEMURU OLARAK ÇALIŞTIĞI İÇİN İHALEYE KATILMA VE İHALEDE VEKALETEN VEYA ASALETEN TEMSİL HAKKI BULUNMAMASI
14 KAMU GÖREVİNDEN AYRILMASININ ÜZERİNDEN ÜÇ YIL GEÇMEDEN AYRILDIĞI KURUMDAKİ GÖREV VE FAALİYET ALANLARIYLA İLGİLİ KONULARDA AYRILDIĞI KURUMUN İHALESİNE ŞİRKET ORTAĞI OLARAK KATILMASI
15 VEKALETEN İHALEYE KATILAN ANILAN KİŞİNİN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK GÖREV YAPTIĞI