Kamu İhale Kararları Danışmanlık / Toplam: 12 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Silvikültür Sahalarının Teknik Denetim ve Kontrolü Danışmanlık” İhalesinin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilemeyeceği iddiası.
2 Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesinde istekliler tarafından mali teklifleri kapsamında, mali teklif formlarının sunulmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir
3 Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde mali teklif zarflarının ayrı bir dış zarf içinde sunulmamış olması elenme sebebimidir.
4 danışmanlık hizmetini yapan firmanın ihaleye katılması.
5 Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde yapılacak teknik puanlama konusunda ihale komisyonlarına belirli kriterler dâhilinde takdir yetkisi…………..
6 Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi ürününde olması gereken özellikler……………. danışmanlık
7 Danışmanlık hizmetinin Kanunda belirlenen bir ihale usulü ile” gerçekleştirilmiş olması gibi bir düzenleme yer almaktamıdır?
8 Proje ihalesinde iş bitirme belgesinin danışmanlık hizmet alımı sonucunda düzenlenmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
9 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
10 DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ YAPAN YÜKLENİCİLERİN HİÇBİR ŞEKİLDE BU İŞİN İHALESİNE KATILAMAYACAĞI
11 İHALESİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLMEDEN SONUÇLANDIRILMASI
12 DANIŞMANLIK İŞİNİN BİR İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİ