Kamu İhale Kararları Danışmanlık / Toplam: 14 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son 2 yıl içerisinde sözleşmede belirtilen herhangi bir cezanın alınmış olması halinde ceza alınan her bir sözleşme için toplam puandan 1 puan düşülür. düzenlemesi
2 kamu ihale mevzuatında idareler tarafından isteklilerin toplam puanlarının hesaplanması sırasında herhangi bir işlem sonucunun yuvarlanacağına ilişkin bir hüküm veya açıklamanın yer almadığı
3 Silvikültür Sahalarının Teknik Denetim ve Kontrolü Danışmanlık” İhalesinin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilemeyeceği iddiası.
4 Danışmanlık Hizmet Alımı İhalesinde istekliler tarafından mali teklifleri kapsamında, mali teklif formlarının sunulmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir
5 Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde mali teklif zarflarının ayrı bir dış zarf içinde sunulmamış olması elenme sebebimidir.
6 danışmanlık hizmetini yapan firmanın ihaleye katılması.
7 Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde yapılacak teknik puanlama konusunda ihale komisyonlarına belirli kriterler dâhilinde takdir yetkisi…………..
8 Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi ürününde olması gereken özellikler……………. danışmanlık
9 Danışmanlık hizmetinin Kanunda belirlenen bir ihale usulü ile” gerçekleştirilmiş olması gibi bir düzenleme yer almaktamıdır?
10 Proje ihalesinde iş bitirme belgesinin danışmanlık hizmet alımı sonucunda düzenlenmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
11 DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
12 DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ YAPAN YÜKLENİCİLERİN HİÇBİR ŞEKİLDE BU İŞİN İHALESİNE KATILAMAYACAĞI
13 İHALESİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLMEDEN SONUÇLANDIRILMASI
14 DANIŞMANLIK İŞİNİN BİR İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİ