Kamu İhale Kararları Damga Vergisi Hakkında / Toplam: 126 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin b e-faturaların sunulduğu, sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgenin sunulmaması
2 istekli tarafından sunulan sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihinden sonra ödenmesi
3 Geçici Teminatların Geri Ödemesinde Damga Vergisi Alınıp Alınmayacağı
4 Araç Kiralama Sözleşmesi Damga Vergisi
5 Belediyenin damga vergisi beyan ve ödeme mükellefiyeti
6 Vakıf üniversitesi tarafından alınan ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı
7 İlkokul yapımına ilişkin sözleşmenin damga vergisi
8 Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün vergi beyannamelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı
9 Fiyat Farkına İlişkin Düzenlenen Kağıtlarda Damga Vergisi hakkında
10 sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelerin sunulmaması
11 sözleşme ekinde yer alan damga vergisi noterlik makbuzunda damga vergisinin eksik yatırıldığının tespit edilmesi
12 özel sektöre gerçekleştirilen işler kapsamında düzenlenen sözleşmeye ilişkin damga vergisi istisnası hakkında
13 iş deneyimini tevsik amacıyla sundukları, özel sektöre yönelik gerçekleştirilen işler kapsamında düzenlenen sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelerin eksik olması
14 sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlerin Damga Vergisi Kanunu’nda yer verilen damga vergisinden istisna sözleşmeler arasında olduğu hakkında..
15 mal alımı ihalelerinde özel sektöre gerçekleştirilen işlerde sözleşmeye ait vergisinin ödendiğine ilişkin belgelerin sunulmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
16 özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde damga vergisinin ödenmemesi .
17 İcra Müdürlüğü'nce satışı yapılan taşınmazın Belediye tarafından alınmasında ihale damga vergisi
18 kamu ihale mevzuatı açısından damga vergisinin kim tarafından ödendiğinden ziyade ihale ilan tarihi itibariyle yatırılmış olmasının yeterli görüldüğü,
19 damga vergisine ait tahakkuk fişi , banka ödeme dekontu ve vergi tahsil alındısı üzerinde bu belgelerin aslının sunulduğuna ilişkin herhangi bir onaylama işleminin bulunmadığı
20 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede damga vergisi ve karar pulu giderlerinin yükleniciye ait olduğuna ilişkin düzenleme