Kamu İhale Kararları Ciro / Toplam: 28 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 EKAP ciro bilgisi ile yapım işi ciro bilgilerinin birbirinden farklı olmasında uygulama.
2 toplam cironun güncellenmesi işlemi nasıl yapılır?
3 idare tarafından ciro bilgileri standart formu istenmeden ihale üzerinde bırakılan isteklinin belirlenmesi mevzuata uygun mu dur?
4 yeterlik bilgileri tablosunda toplam cironun beyan edildiği yapım işi cirosuna ilişkin bir bilgiye yer verilmemesi elenme sebebimidir?
5 iş hacmini tevsik etmek üzere yapım işleri cirosunu gösteren standart forma ilişkin belge sunulmaması
6 ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarının iş hacmi değerlendirmesinde toplam ciroya dahil edilmeyeceği.
7 net satışlar güncellenmiş tutarının ihalede istenilen toplam ciroyu karşılayamaması.
8 bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin sadece bölünen şirket tarafından kullanılacağı
9 bölünen şirkete ,ait geçmiş yıl bilanço ve cirolarının bölünme işlemine taraf bütün şirketler tarafından ayrı ayrı (müstakil olarak) kullanılabililirmi.
10 Toplam ciro nasıl hesaplanır.
11 2012 yılına ait gelir tablosu sunulmaksızın, 2011 veya 2010 yılına ait gelir tablolarında yer alan parasal tutarların ortalaması üzerinden değerlendirme.
12 Gerek bir önceki yıl itibariyle gerekse son iki yılın ortalama değerleri itibariyle toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sini sağlamadığı
13 Toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun ya da taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulmaması elenme
14 İhale tarihinden önceki son dört yılın ortalama cirosuna göre değerlendirme yapılabilirmi?
15 Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının sıfırdan küçük olması elenme sebebimidir?
16 iş hacminin tevsiki için sunulan faturalardaki malzeme dâhil işçilik bedelinin ayrıştırılması gerekirmi?
17 ÖZKAYNAK ORANININ EN AZ 0,15 OLMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN ŞARTIN KARŞILANMADIĞI
18 TOPLAM CİRO İÇİN İHALE DOKÜMANINDA İSTENİLEN ŞARTLARI İHALENİN YAPILDIĞI YILDAN ÖNCEKİ YIL İÇİN SAĞLAYAMAYAN ADAYLARIN, İHALENİN YAPILDIĞI YILDAN ÖNCEKİ YILDAN BAŞLAMAK ÜZERE BİRBİRİNİ TAKİP EDEN SON ALTI YILA KADARKİ
19 İSTEKLİNİN İŞ HACMİ BELGESİNİN UYGUN OLDUĞU
20 KISA VADELİ BANKA BORÇLARININ ÖZ KAYNAKLARA ORANININ 0,50’DEN KÜÇÜK OLMASI ŞARTINI SAĞLAYAMAYAN