Cihaz tedarikini sağlayan firmanın Bilgisayarlı Tomografi Hizmeti alımı ihalesindeki şikayetinin , faaliyet alanında görüntüleme hizmetinin olmadığı,sebebiyle reddedilmesi mevzuata uygunmudur?

İhale dokümanındaki düzenlemeler ve idarenin cevabi yazısı birlikte değerlendirildiğinde ihale konusu işin hizmet işi olduğu, İdari Şartnamenin 2’nci maddesinde işin adının “ Tomografi Hizmeti 36 Ay Süreli” olduğu...............

...ndan iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.