birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, diğer sayfalarının imzalı ve kaşeli olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygunmudur?

birim fiyat teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin 5 sayfadan oluştuğu, birim fiyat teklif mektubunun toplam teklif bedelinin yazılı olduğu ilk sayfası ile birim fiyat teklif cetvelinin yine toplam teklif bedelinin yazılı olduğu son sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin ilk dört sayfasında ise kaşe ve imza bulunmadığı..............................................

...oyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.