birim fiyat teklif cetvelinin 3’üncü sayfasında kaşe ve imza bulunmamasının, anılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme yapılacağından, imzalanmamış olan 3’üncü sayfada yer alan bazı iş kalemlerinde ve toplam teklif bedelinde yapılabilecek değişikliklerin sözleşmenin uygulanması sürecinde hak edişlerin ödenmesi veya iş artışı / iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusu olabileceği hususları da göz önünde bulundurulduğunda esasa etkili aykırılık OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜR.

...eki olan birim fiyat teklif cetvelinin 7 (yedi) sayfadan ibaret olduğu görülmüş olup, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ihalede teklif verilen 4’üncü ve 5'inci kısımlara...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.