Kamu İhale Kararları Birden fazla teklif / Toplam: 42 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olan kişinin kardeşi olan kişinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uyarlık bulunma dığı.
2 istekli tarafından 950.000,00 TL ve 900.600,00 TL toplam tutarlı 2 adet götürü bedel teklif mektubunun sunulduğunun tesbitinde geçici teminat gelir kaydedilip yasaklılık işlemi başlatılır mı?
3 teklif zarfı içerisinden normal teklif mektubunun yanı sıra 2 adet daha imzalı ve kaşeli ancak üzerinde rakam bulunmayan teklif mektubunun çıkması.
4 standart forma uygun olarak birbirinden farklı tutarları içeren iki adet birim fiyat teklif mektubu sunulması
5 aynı firmaya ait iki markanın birden fazla firma tarafından teklif edilmesi.
6 teklif zarfından 2 (iki) adet teklif mektubu çıkması
7 Teklif zarfında fazladan doldurulmamış, imzalı ve kaşeli birim fiyat teklif mektubu sunulması.
8 teklif dosyasından 2 adet teklif mektubu çıkmasında yasaklılk ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi mevzuata uygunmudur...
9 birbirinden farklı bedel içeren iki teklif mektubu sunulmasında uygulama
10 iki kardeşe ait farklı iki şirketin aynı ihaleye katılmaları hakkında.
11 birden fazla teklif sunduğu tespit edilen isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata uygun olamadığı
12 ihaleye teklif veren 2 isteklinin adresleri, ortakları, temsil ve ilzama yetkili kişilerinin farklı olması
13 İhalye katılan iki firmanın yetki verdiği kişinin aynı kişi olması ve teklif mektupları yetki verilen kişi tarafından imzalanması.
14 İhaleye teklif veren iki isteklinin teklif doyasındaki adres ve telefon numarası ile aynı olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma mevzuata uygunmudur.
15 İhaleye teklif veren iki isteklinin de tebligat adreslerinin aynı olduğu ve her ikisinin aynı kişiye teklif vermesi konusunda vekaletname ile yetki vermeleri.
16 İhaleye katılan iki firmanın yönetim kurulu başkan ile başkan yardımcısının ve her iki şirketin temsil ve ilzamına yetkili kişilerin aynı kişiler olması
17 1.018.700,00 TL bedelli teklif mektubu ile 1.172.500,00 TL bedelli teklif mektubu olmak üzere, farklı bedel içeren ve kaşeli/imzalı birden fazla teklif mektubu sunulması
18 ihaleye birden fazla teklif verildiği için geçici teminatının gelir kaydedilmesi mevzuata uygunmudur.
19 teklif zarfı içerisinde üç adet teklif mektubu sunulması.
20 teklif zarfı iki teklif mektubunda da teklif bedelinin rakamla ve yazıyla “468.000,00 TL” olarak yer alması nda yasaklama gerekirmi