Kamu İhale Kararları Bilanço / Toplam: 84 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 bilançodaki kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranını gösteren rasyonun ihaleye katılımda yeterlilik kuraları olarak belirlenen oranı karşılamaması ihale dışı bırakılma nedenimdir?
2 bilançolarda yer alan, hesap hareketleri ve mali belgelerdeki tutarsızlıklar ile ihale sonucunun yanıltıcı bilgi/belgelerle etkilenmeye çalışıldığı iddiası
3 bilanço bilgileri tablosu ile bilançolar üzerinde yer alan bilgilerle kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının0,50’den büyük olması elenme sebebimidir?
4 teklif dosyası kapsamında sunulan bilanço bilgileri ile EKAP’tan elde edilen bilanço bilgilerinin uyuşmamasında uygulama nasıl olmalıdır
5 teklif dosyası kapsamında sunulan bilanço bilgileri ile vergi dairesi Müdürlüğü tarafından gönderilen bilanço bilgileri arasında uyumsuzluk olması yasaklanma sebebimidir?
6 bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması…..
7 Bilanço da yer alan . Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetlerinin değerlendirilmesi.
8 2013 ve 2014 yılı yıllara yaygın inşaat maliyetlerini verilerini, bilançosunda göstermediği gerekçesiyle söz konusu İş Ortaklığının teklifi değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiği iddia
9 teklif dosyasında bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden bilançonun karşılaştırılması.
10 ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait faturaların sırasıyla sunulmaması halinde ise, fatura sunulmayan yıllara ait iş hacmi değerinin sıfır olarak kabul edilmesi gerektiği
11 bilanço oranlarında yuvarlama yapılabilir mi?
12 Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan gönderilen cari oran hesaplamasında gerekli olan bilanço bilgilerinin, bağımsız denetim raporunda yer alan finansal tablolardaki verilerden farklı olmasında uygulama…
13 özkaynak oranının istenilen oranı karşılama ıması.
14 gelir tablosunun yeminli mali müşavir tarafından düzenlenerek mühürlenip onaylandığı, ancak yeminli mali müşavirin kaşesinin yer almadığı gerekçe gösterilerek teklif in değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur
15 bölünen şirketin infisah etmeyerek mevcudiyetini devam ettirdiği hallerde, bölünen şirket namına düzenlenen iş deneyim belgelerinin, bilanço ve ciro değerlerinin sadece bölünen şirket tarafından kullanılacağı
16 öz kaynak oranının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma
17 bilançolardaki SMMM’ye ait imzaların el yazısı ile değil kaşe imza ile atılmış olması elenme sebebimidir.
18 Bilançoda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin kaşenin kullanılmaması elenme sebebimidir.
19 bölünen şirkete ,ait geçmiş yıl bilanço ve cirolarının bölünme işlemine taraf bütün şirketler tarafından ayrı ayrı (müstakil olarak) kullanılabililirmi.
20 Rusça düzenlenmiş bilanço bilgileri tablosunu Türkçe tercümesi ile birlikte sunulması.