Kamu İhale Kararları Belge Eksikliği / Toplam: 19 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 ihale komisyonu tarafından teklif mektubu ekinde verilmesi zorunlu olan sarf malzemelerine ait birim fiyat maliyetleri gösterir listelerin isteklilerce sunulmamış olmasına rağmen, tamamlatılması mevzuata uygunmudur ?
2 Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında, teklif ekinde sunulması zorunlu olan belgelerin sonradan tamamlatılmasına yönelik bir düzenleme olmadığı..
3 İdari Şartname de istenilen TURSAB üyelik belgesini teklif kapsamında sunmayan istekliden belgenin tamamlatılmasının istenilmesi
4 imza eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması hakında
5 ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenen broşür ve katalogların teklifin değerlendirilmesinde olmaması halinde tamamlatılması mevzuata uygunmudur.
6 Bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından imzalanması.
7 Asıl olarak sunulması gereken belgenin fotokopi olarak sunulması
8 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler arasında sayılan çalışma izin belgesinin (çalışma ruhsatının) teklif dosyası kapsamında sunulmaması bilgi eksikliği değil belge eksikliği niteliği taşıdığı
9 TEKLİF ZARFI İÇİNDE SUNULMASI İSTENİLEN BELGELER VE BU BELGELERE İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİNCE EKLENMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERDEN HERHANGİ BİRİNİN, ADAY VEYA İSTEKLİLERCE SUNULMAMASI HALİNDE, BU EKSİK BELGELER İDARELERCE TAMAMLATILAMAYACAĞI,
10 BELGELERDEKİ EKSİK BİLGİLERİN TAMAMLANMASI İMKANININ İSTEKLİLERİN YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AŞAMASI İÇİN TANINDIĞI
11 AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA SUNULMAYAN BELGELERİN TAMAMLATILMASI MÜMKÜN BULUNMAMAKTADIR
12 FİRMA İLE MESLEK MENSUBU ARASINDA BELGELERİ İMZALAMA YETKİSİNE İLİŞKİN BİR SÖZLEŞME OLUP OLMADIĞI KONUSUNUN MAKUL BİR SÜRE VERİLEREK TAMAMLATILMASI
13 ARAÇLARIN KASKO VE TRAFİK SİGORTASI MALİYETİNE İLİŞKİN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMALARI SİGORTA POLİÇELERİ SUNARAK BELGELENDİRDİĞİ, ARAÇLARIN MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİNİN ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BELGELERİ SUNDUĞU, BAKIM – ONARIM – TAMİRAT – YEDEK PARÇA MALİYETİ
14 TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE SUNULMASI GEREKİRKEN SUNULMAYAN İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN SONRADAN TAMAMLATILAMAYACAĞI
15 “BİR BELGENİN ASLİ UNSURLARINA İLİŞKİN OLMAYAN VE BELGEYİ DÜZENLEYEN KİŞİ VEYA MERCİLERDEN KAYNAKLANAN BİLGİ EKSİKLİĞİ” KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEREK TAMAMLATTIRILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI
16 BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN SUNULMAYAN TAAHHÜDÜN SONRADAN İDARECE TAMAMLATILABİLİR BİR BELGE NİTELİĞİNDE OLMADIĞI,
17 TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMAYAN FATURALARIN İDARECE TAMAMLATTIRILMASI MÜMKÜN BULUN ………. FATURA BELGE EK SİKLİĞİ İddiaların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Başvuru konusu ihaleye ait Ön Yeterlik Şartn
18 BAŞVURU DOSYASINDAKİ ÇELİŞKİLİ BİLGİLERİN İDARE TARAFINDAN SONRADAN TAMAMLATILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI
19 İSTEKLİ TARAFINDAN İHALEDE SUNULMAYAN FATURALAR BAKIMINDAN BİLGİ EKSİKLİĞİNİN DEĞİL, TAMAMLANMA OLANAĞI BULUNMAYAN BELGE EKSİKLİĞİNİN SÖZ KONUSU OLDUĞU