Kamu İhale Kararları Anahtar teknik personel / Toplam: 101 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 proje kontrol şefi unvanı için en az 4 yıl benzer iş deneyim şartını karşılayamaması
2 anahtar teknik personel veya teknik personel olarak gösterilenler tarafından sunulan özgeçmiş formunda organizasyonlar ve görev aldığı pozisyonların belirtilmemesi.
3 Anahtar teknik personellerin isteklinin merkez veya şube adresinde çalıştıkları sürelerde kesintilerde bulunması mevzuata uygunmudur.
4 Anahtar teknik personelin prim ödemelerinin şirketin eski merkez adresi üzerinden yapılmaya devam edilmesi elenme sebebimidir
5 Anahtar teknik personel, kimdir?
6 Anahtar teknik personelin mesleki deneyim süresi ile ilgili olarak ise “en az 5 yıl” ifadesi kullanılması ne anlama gelir?
7 Anahtar teknik personel in istekli bünyesinde çalıştığı dönemde 2 farklı tüzel kişinin bünyesinde de çalıştığının tespit edilmesi
8 Anahtar teknik personel beyannamelerinin mevzuata uygun olmadığı hakkında
9 Anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıldır isteklinin ticari merkezinde çalıştığına dair belgelerin teklif dosyasında sunulması mevzuata uygunmudur?
10 Anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin mezun olunan üniversite ve mezuniyet tarihi bilgisi bulunan meslek odası kayıt belgesi sunulduğu, ancakdiploma veya geçici mezuniyet belgesi sunulmaması elenme sebebimidir.
11 Anahtar teknik personel olarak , belirtilen kişilere ilişkin oda kayıt belgelerinin sunulduğu, ancak diplomaların sunulmaması elenme sebebimidir?
12 Anahtar teknik personel beyannamesini mevzuata uygun sunulmaması elenme sebebimidir?
13 Ankara 14. İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması kararı
14 anahtar teknik personel listesini sunmayan İş Ortaklığı’nın teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
15 Anahtar teknik personelinin ihalenin ilk ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süre içerisinde 5 günlük farklı bir sigorta bildirgesinin bulunması elenme sebemidir?
16 Ortak girişiminin teklif dosyasında, anahtar teknik personel olarak en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi pozisyonu için makine mühendisi tarafından anahtar teknik personel beyannamesi sunulmasına rağmen, mesleki deneyim süresini tevsik edecek ...
17 ANAHTAR TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN DİPLOMA SUNMADIĞI
18 ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK , BELİRTİLEN KİŞİLERE İLİŞKİN ODA KAYIT BELGELERİNİN SUNULDUĞU, ANCAK DİPLOMALARIN SUNULMAMASI
19 ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK GÖSTERDİĞİ KİŞİNİN MESLEK ODASI ÜYE KAYIT BELGESİNDE, ODAYA KAYIT TARİHİNİN 13.12.2007 OLDUĞUNDAN N , EN AZ BEŞ YIL OLMASI GEREKEN MESLEKİ DENEYİM SÜRESİNİ KARŞILAMADIĞI
20 PERSONELİN 30.07.-31.07.2011 TARİHLERİNDE İKİ GÜN, İHALE TARİHİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU 2011 YILININ AĞUSTOS AYINDA İSE 30 GÜN SÜREYLE HEM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’NİN MERKEZİNDE HEM DE BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMASI