Kamu İhale Kararları Amortisman Defteri / Toplam: 81 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 İşin toplam süresinin 11 ay 18 gün olduğu,ihalede araçların amortisman giderlerinin 10 ay üzerinden hesaplanması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
2 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde fiyat farkı katsayıları düzenlenirken amortisman için de katsayı belirlenmesi mevzuata uygunmudur.
3 araçların edinim bedelleri dikkate alınarak yıllık %20 oranında amortisman bedeli hesaplanarak teklif fiyata yansıtılması
4 teknik personelin kullanacağı el aletlerinin amortisman niteliğinde olduğu ve %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında olduğu hakkında.
5 elektral el dedektörü, el telsizi ve yardımcıları ile şarzlı fener için 10 yıllık, kemer için 8 yıllık amortisman sürelerinin öngörülmesi.
6 kendi malı olmayan araçlar için amortisman ayrılması.
7 Jeneratör tornavida seti , keski , merdiven hava kompresörü gibi malzemelerin, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gereken teklif fiyata dahil malzemeler değil, amortismana tabi malzemeler olduğu.
8 personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde amortismana tabi olmayan sarf malzemelerinin teklif fiyata dahil edilmesi gerektiği
9 amortisman giderinin isteklinin demirbaşında kayıtlı araçlar için ayrı ayrı hesaplanması gerektiği
10 temizlik makineleri ve ekipmanlarının amortisman giderlerinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir teklif bileşeni olarak belirtilmemesi.
11 çekici ve yarı römork için yıllık %2 oranı üzerinden 2 yıllık %4 oranında amortisman ayrılması
12 amortisman giderlerinin ekinde , araç ruhsat vb. herhangi bir belgenin sunulmaması elenme sebebimidir.
13 araçların amortisman süresinin 5 yıl ve 7 yıl olarak esas alınması
14 demirbaş amortisman giderleri için proforma fatura ile açıklama yapılması durumunda maliyet bileşeni olarak proforma faturada yer alan demirbaş edinme bedellerinin dikkate alınması gerektiği
15 Hafif Kamyonlar (yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve Kamyonetler için faydalı ömrün 4 yıl olması ve amortisman oranının %25 olduğu hakkında
16 50 adet paspas arabasın idare tarafından amortismana tâbi bir ekipman olarak değerlendirilmesi
17 demirbaş eşya defterinde yer alan çöp (katı atık) kompaktörü ile dozerin € (Avro) üzerinden kaydedilen bedeli üzerinden amortisman ayrılması.
18 kendi malı olan iş makinelerinin bedelini olması gereken değerin altında esas almak suretiyle amortisman giderinin hesaplanması.
19 kendi malı araç için amortisman bedellerinin belirlenmemesi.
20 yüklenici tarafından temin edilecek makine ve teçhizatın yer almadığı demirbaş listesi üzerinden amortisman bedeli ayrılması.