Kamu İhale Kararları Alt yüklenici / Toplam: 45 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 alt yükleniciye kapalı olan mal alım ihalesinde teklif zarfında alt yüklenici çalıştırılacağına ilişkin beyanın sunulması ihale dışı bırakılma nedenimi dir?
2 Belediye tarafından yapılan ihalelerde çalıştırılan yükleniciler ile alt yükleniciler arasında imzalanan sözleşmelerden Damga Vergisi kesilmemesi kamu zararımıdır?
3 Mikrobiyoloji Dış Laboratuvar testlerinin testlerin dış laboratuvarda yaptırılmasının alt yüklenici çalıştırılmasına anlamına gelmeyeceği.
4 Kamuya yapılan işin alt yuklenicisi olan firmanın Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi yerine özel sektörle yapılan alt yuklenici sözleşmesi ve faturaların sunulması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
5 Yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşmenin damga vergisi
6 ihale sonucu asıl işveren idareyle alt işveren yüklenici arasında imzalanan bir sözleşmeye dayalı olarak çalışan personelin, kamu görevlisi sayılamayacağı
7 alt yüklenici kullanmayacak olan isteklilerin alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ilişkin listeyi teklifleri ekinde sunmalarına gerek bulunmadığı.
8 teklif zarfında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi sunmadıkları gerekçesiyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması
9 yolcu gemisinin meydana getirilebilmesi için farklı atölye ve tersanelerde alt imalat kalemlerinin üretilmesinin, ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılacağı anlamına gelmeyeceği
10 Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’ne uygun düzenlenmeyen alt yüklenici işi bitirme belgesi geçersiz sayılırmı?
11 alt yüklenici işi bitirme belgesinin geçersiz olması.
12 idarenin onayı alınmaksızın alt yüklenici olarak çalıştırılanlara , alt yüklenici iş deneyim belgesi verilmesi
13 alt yükleniciliğe izin verilen bir işte idarenin onayı alınmaksızın alt yüklenici olarak çalışılan bir iş iş deneyimi belgesi düzenlenmesi
14 alt yüklenici iş bitirme belgesi sunması gereken isteklinin , iş denetim olarak sözleşme ve faturaları sunması elenme sebebimidir.
15 istekli tarafından alt yüklenici listesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması
16 İş ortaklıklarında ortakların alt yüklenici olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı
17 İdari Şartname’ maddesinde belirtilen Alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin listesinin teklif kapsamında sunulmaması
18 alt yüklenici olarak çalıştırılacak firmaların teklif verme aşamasında belirtilmesinin zorunlu olmadığı
19 İstanbul Asfalt A.Ş. tarafından düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi mevzuata uygun mudur.
20 alt yüklenici iş deneyim belgesinin tutarı içerisinden kesintisiz güç kaynağı tesisatlarına ait tutarın çıkartılmaması gerektiği