Kamu İhale Kararları Akaryakıt / Toplam: 77 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 İhale kapsamındaki malzeme ve akaryakıt alımları ile personel alımlarının birlikte ihale edilmesi temel ilkelere aykırımıdır?
2 EPDK bayilik lisansı ile bayilik sözleşmesinin teklif zarfı içerisinde sunulduğu bayilik yazısının sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma
3 Akaryakıt alımı ihalesinde en düşük teklif tutarını sunmuş olan isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı
4 akaryakıt giderleri ile ilgili yapılan açıklamanın , yetkili servis olmayan firma tarafından verilen yazıyla açıklanması elenme sebebimidir?
5 isteklinin akaryakıt maliyeti hesaplarken Bakım Merkezi Komutanlığı nizamiyesi ile Ulaştırma Komutanlığı nizamiyesi arasındaki mesafeyi dikkate almaması elenme sebebimidir?
6 mazot fiyatının tevsikinin EPDK tarafından ilan edilen fiyatlar ile açıklama yapmasının zorunlu olmadığı
7 akaryakıt birim fiyatının, başvuru konusu ihalenin ilan tarihi ile ihale tarihi arasında EPDK tarafından İzmir ili bazında yayımlanan akaryakıt birim fiyatlarının altında olduğu
8 Akaryakıt istasyonları için işletme belgesinin istenilmesi mevzuata uygunmudur.
9 asfalt plentinin teslim süresinin 40 gün ile sınırlandırılaması.
10 il sınırları içinde akaryakıt istasyonu bulunduğunun istenilmesi.
11 aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında , yakıt giderlerine ilişkin sunulan fiyatın EPDK tarafından yayımlanan fiyatın altında olması.
12 İdari Şartname’de motorin miktarı 1.031.915 litre olarak belirlenmişken Teknik Şartname’de 1.004.515 litre olarak belirlenmesi.
13 Şartnamede İstanbul İli Avrupa Yakasında istasyon sahibi olduklarını belgeleyeceklerdir düzenlemesi.hakkında.
14 akaryakıt miktarının Makine Mühendisleri Odasından alınan rapora göre açıklanması
15 akaryakıtın %32 iskonto ile tedarik edilmesi mevzuata uygunmudur.
16 akaryakıt giderinin alış faturası sunulmak suretiyle açıklamanması
17 Akaryakıt gideri için öngörülen fiyatın ihale tarihinden daha sonraki bir tarih olması.
18 İdarenin adresine en fazla 5 km uzaklıkta akaryakıt istasyonu olduğuna dair belgeyi sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması
19 akaryakıt fiyatını tevsik amacıyla herhangi bir belgenin sunulmaması.
20 akaryakıt giderini tevsiki amacıyla Petrol Ofisi A.Ş.’nin internet sitesinden alınan belgeyle açıklama yapılması.