1. ve 2. firmaların teklifleri arasındaki farkın çok yüksek olması kamu menfaatlerinin korunması, sebebiyle ihalenin iptali mevzuataa uygunmudur.

1. ve 2. firmaların teklifleri arasındaki farkın çok yüksek olması kamu menfaatlerinin korunması,  sebebiyle ihalenin iptali mevzuataa uygunmudur.

“Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

...sı durumunda ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır. İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Şahıs Asansörlerine Montajlı Malzeme Alımı-19 İş...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.